Model H

Panel koji se montira na zid na mestima sa limitiranim prostorom i velikom frekvencijom ljudi:
Ekspoziture banaka
Domovi zdravlja
Ugostiteljski objekti

Može se implementirati i u okviru postojeće opreme u maloprodajnim objektima ili kao “viseća” instalacija iznad kasa pultova.